Leerkracht

WebKwestie Twitter

Titel:  Elektrische apparaten
Onderwerp:  Hoe wordt elektriciteit opgewekt.
Schooltype:  Basisonderwijs
Groep:  7-8
Vakgebieden:  Natuurkunde, techniek
Uitvoering door:  individueel of in tweetallen
Tijdsinvestering: 
  • Werkblad: 30 minuten
  • Windenergie: 45 tot 60 minuten
  • Waterenergie: 45 tot 60 minuten
Opbrengst: 
  • Beantwoording theoretische vragen
  • Een apparaat dat windenergie en waterenergie opwekt
WebQuestmaker: Saskia Aschman, studente van de PABO van de Haagse Hogeschool