webkwestie

Elektrische apparaten

Onderstaande tabel kun je gebruiken om te bekijken of je je werk als reporter goed hebt gedaan. Je kunt per onderdeel maximaal 3 punten halen. Hoe hoger je score, hoe beter je hebt gepresteerd.


MATIG

0 punten

VOLDOENDE

5 punten

GOED

10 punten

Werkblad

Werkblad is serieus ingevuld, maar antwoorden zijn niet goed.

Werkblad serieus ingevuld en bijna alle antwoorden goed.

Werkblad is serieus ingevuld alle antwoorden goed.

Windenergie

Je hebt het niet goed uitgevoerd.

Je hebt bijna goed uitgevoerd

Je hebt helemaal goed uitgevoerd

Waterenergie

Je hebt het niet goed uitgevoerd.

Je hebt bijna goed uitgevoerd

Je hebt helemaal goed uitgevoerd