Leerkracht

Leerkracht

 • Titel: Elektrische apparaten

 • Onderwerp: Hoe wordt elektriciteit opgewekt.

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep: 7-8

 • Vakgebieden: Aardrijkskunde, natuurkunde, techniek

 • Uitvoering door: individueel of in tweetallen

 • Tijdsinvestering:

   • Werkblad: 30 minuten

   • Windenergie: 45 tot 60 minuten

   • Waterenergie: 45 tot 60 minuten

 • Opbrengst:

   • Beantwoording theoretische vragen

   • Een apparaat dat windenergie en waterenergie opwekt

 • WebQuestmaker: Saskia Aschman, studente van de PABO van de Haagse Hogeschool

 • Er is een antwoordenblad beschikbaar, dat u hier kunt bestellen.

Samenvatting

In de webquest gaan de leerlingen zelf aan de slag met natuurlijke energie. De leerlinden ervaren dat je met water en wind iets kan laten bewegen door een simpele constructie. Door het werken met het werkblad worden ze zich er ook van bewust dat wij in Nederland veel gebruik maken van de natuurlijke energie. En zo weten de leerlingen natuurlijk ook dat de elektriciteit in huis een lange weg aflegt voordat het bij ons in de huizen komt.

Diversen

Vakgebied

De leerlingen komen op deze manier in aanraking met aardrijkskunde, geschiedenis en techniek.

 • Aardrijkskunde, hierbij leren de leerlingen over de fossiele brandstoffen en de natuur als grootste energiebron.

 • Geschiedenis, de ontwikkeling van het gebruik van natuurlijke energie.

 • Techniek, de leerlingen gaan zelf aan de slag met het maken van een verwerker van natuurlijke energie.

Leerdoelen:

 • De leerlingen beantwoorden vragen door de informatie op te zoeken via een website.

 • De leerlingen maken een eindproduct met behulp van een opdrachtenblad.

 • De leerlingen worden zich meer bewust van het gebruik van elektriciteit en natuurlijke energie.

Type:

Het is een kortlopende WebQuest:

 • Werkblad : 30 minuten

 • Windenergie : 45 tot 60 minuten

 • Waterenergie : 45 tot 60 minuten

Aandachtspunten voor de beoordeling

Voor de beoordeling is een rubric ontwikkeld. Bekijk deze voor de beoordelingscriteria.

Overzicht benodigde materialen

A) windenergie:

 • kleine fles (0,5 L )

 • kurk

 • Grote ijzeren satéprikker (spies)

 • Lege wc-rol

 • Een stuk touw (ong. 50 cm)

 • 4 punaises

 • Een autootje

 • Schaar of stanley mes

Eventuele voorbereiding:

 • De leerlingen moeten een vierkant uit het flesje snijden, dit zou de leerkracht ook zelf alvast kunnen doen, zodat de leerlingen dit niet zelf hoeven te doen met een stanleymes. Het is veiliger als de leerkracht het zelf al doet voordat de leerlingen hiermee aan de slag gaan, ook voor de veiligheid van de vingertjes van de leerlingen. Zodat er geen mes op tafel hoeft bij de leerlingen.

B) waterenergie:

 • grote fles (1,5 L )

 • grote satéprikker (spies)

 • kurk

 • stuk touw (ong. 50 cm)

 • stanleymes

 • iets om omhoog te halen, bijvoorbeeld een legopoppetje

Eventuele voorbereiding:

 • De leerlingen moet ook bij deze opdracht een vierkant uit de fles snijden en dat vierkant in 4 gelijke stroken knippen of snijden. Dit zou de leerkracht ook alvast kunnen doen voordat de leerlingen aan de slag gaan, dit weer in verband met de veiligheid voor de vingertjes. Ook moeten er in de kurk 4 sneetjes gemaakt worden, ook dit zou de leerkracht al van te voren kunnen doen. Zodat er geen mes op tafel hoeft bij de leerlingen.

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatete webkwesties / webquests of mysteryquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest.(klik hier)